Zzp'ers in de knel

In het noodpakket aan coronamaatregelen dat de overheid eind maart introduceerde, is ook aandacht voor getroffen zzp'ers. Voor hen zijn de belangrijkste regelingen de TOZO en de TOGS. Wat moet u daarover weten?

ondernemer in problemen
Nieuws
Datum: 21-04-2020

Voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in de problemen komen, zijn er de TOZO (tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Met de TOZO wordt uw inkomen aangevuld tot het sociale minimum (bijstandsnorm) en kunt u een lening krijgen voor bedrijfskapitaal van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. U kunt de TOZO aanvragen via de website van uw gemeente. De TOGS biedt een eenmalige compensatie van netto 4000 euro, bedoeld om urgente vaste lasten te betalen.

Ook voor u?

Er is respect voor de voortvarendheid waarmee het Ministerie van EZ met het noodpakket kwam, maar er zijn ook zorgen. Want zijn de regelingen voldoende om het hoofd boven water te houden? Ook profiteren lang niet alle zzp'ers die in de problemen zijn geraakt van de regelingen. Denk aan ondernemers die hun omzet wel zien dalen, maar niet onder de bijstandsnorm komen of waarvan de daling niet direct toe te schrijven is aan de kabinetsmaatregelen. Of aan zzp'ers met AOW en ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben maar in het buitenland wonen. Ook zzp'ers die een bedrijf aan huis hebben of niet aan het urencriterium voldoen, kunnen buiten de boot vallen.

(Verruimde) regelingen

Op 7 april heeft de overheid daarom extra maatregelen getroffen. Het gaat onder andere om extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. En de TOGS is bereikbaar gemaakt voor meer bedrijven. Gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. In een Kamerbrief zijn alle mogelijkheden op een rijtje gezet waarbij u als ondernemer financieel voorlopig uit de brand bent.

Verzekeringen, kredieten en hypotheken

Misschien kunt u moeilijk voldoen aan uw betalingsverplichtingen voor uw hypotheek, krediet, pensioenregeling of bedrijfsverzekeringen. Goed om te weten is dat veel hypotheek- en kredietverstrekkers maatwerk bieden als u door de coronacrisis uw maandlasten niet kunt betalen, bijvoorbeeld een betaalpauze of een langere looptijd en daarmee lagere maandlasten. 

Voorkom een betalingsachterstand

Heeft u via ons bedrijfsverzekeringen, een krediet, een hypotheek of een pensioenregeling afgesloten en komt u acuut in betalingsproblemen? Laat het dan niet aankomen op een achterstand. Neem direct {contact} met ons op. Wij zoeken uit wat we voor u kunnen doen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.