De invloed van corona op het ziekteverzuim

Met de komst van het coronavirus zou je misschien denken dat het ziekteverzuim in Nederland gestegen is. Toch blijkt dat ingewikkelder te liggen. Het blijkt dat kort verzuim snel kan stijgen of dalen, afhankelijk van hoe er met het besmettingsrisico wordt omgegaan. En dan is er nog langdurig verzuim…

Beeld van ziek mens die vanuit huis werkt. Laptop op schoot met thermometer in hand. Op de tafel ligt een mondkapje, tissues en desinfectie handgel
Nieuws
Datum: 22-09-2020

Het gemiddelde verzuimpercentage kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 4,7%, een lichte stijging ten opzichte van Q1 2019 toen het percentage nog 4,5% was. Die stijging werd met name veroorzaakt door de explosieve stijging van 30% in de maand maart. Dat verzuim was vooral corona gerelateerd.  In april en mei nam het aantal nieuwe verzuimmeldingen weer fors af en lag zelfs zo’n 40% lager dan gebruikelijk in deze periode. Dat is grotendeels te verklaren uit de lockdownmaatregelen. Niet alleen corona, ook andere besmettelijke ziekten zoals verkoudheid en griep, kregen maar weinig kans om doorgegeven te worden.

Verschil in verzuimcijfers

Is corona dan juist gunstig voor de verzuimcijfers? Die conclusie is te kort door de bocht. De invloed van corona op de verzuimcijfers is per sector verschillend. Kantoormedewerkers meldden zich het minst vaak ziek in de periode tot juni, maar bij zorgberoepen met fysiek contact bleef het aantal verzuimmeldingen rond het reguliere niveau van voor de coronacrisis. En de bouw en de sector vervoer en opslag hadden te maken met de hoogste piek van verzuim.

Meer besmettingen

Daar komt bij dat de cijfers vanaf juni nog niet helemaal bekend zijn, terwijl er wel het een en ander veranderd is. Het normale leven is weer enigszins op gang gekomen en nogal wat mensen merken dat het lastig is om zich aan coronaregels te houden. We zien het aantal coronabesmettingen de laatste tijd dan ook weer stijgen, mede opgelopen in de werkomgeving. Er is dus een kans dat de verzuimcijfers weer omhoog gaan. Opvallend is ook dat het zogenoemde kort verzuim (korter dan 6 weken) langer duurt dan gemiddeld, bijvoorbeeld door langer ‘uitzieken’.

Psychische klachten

Aanvankelijk daalden ook de verzuimcijfers als gevolg van psychische klachten, maar sinds april ligt dit aandeel weer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Arbodiensten waarschuwen dat die cijfers kunnen stijgen vooral bij thuiswerkers en mensen in de zorg. Cijfers over psychische klachten laten altijd even op zich wachten. Ten eerste kunnen medewerkers al geruime tijd psychische klachten hebben voor zij zich ziek melden. Daarnaast wordt de diagnose psychisch verzuim pas na 6 weken na de ziekmelding officieel vastgelegd. Het langdurige effect van corona wordt dus pas later zichtbaar. Maar als iemand uitvalt met psychische klachten, is het vaak voor langere tijd en heeft u als werkgever hoge kosten.

Alert zijn

Al met al kan corona gevolgen hebben voor kortdurend verzuim en voor verzuim door psychische klachten. Het advies is om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken en als dat niet kan te zorgen voor goede anderhalve-meter-maatregelen. Blijf goed contact houden met uw werknemers en schakel professionele hulp in als dat nodig is. Ga bovendien met ons in gesprek over uw verzuimverzekering. Biedt deze de dekking die u wenst? Neem voor advies contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.